telefonas     (8 45) 595 324                         email     sekretorevg@gmail.com

                           

Foto kaledinis

Sveikiname

Sveikinu

Panevėžio kolegijos ir Krašto apsaugos  savanorių pajėgų organizuoto kompiuterinio žaidimo „CS2“ turnyro prizininkai – II vieta:

D.Mackevičius, IIIa kl.,

B.Baltušnikas, IIIa kl.,

M.Nacius, Ia kl.,

D.Šinkūnas, IIb kl.,

M.Ivoška, IIb kl.

Matematikos olimpiados prizininkai:

J.Novokreščenichas, 3b kl., – I v.,

B.Fiodorovas, 3a kl., – II v.,

U.Tamošiūnas, 4c kl., – II v.,

T.Markaitis, 4b kl., – III v.

 

FIRST LEGO LEAGUE Explore respublikinių varžybų prizininkai

1c klasės komanda –  III v.

Geografijos olimpiados nugalėtojas

R. Adomonis, IIIa kl., – I v.

 

„Kuriame Lietuvos ateitį"

 Autobusas

Tėvų linija

 Tėvų linija

Atsitiktinė nuotrauka

2021-01-29 Piesinys.jpg

Bibliotekos tinklaraštis

biblioteka

Skautų tinklaraštis

skautai2

Besimokanti mokykla

Besimokanti mokykla3

Mokinių vežimas

 Autobusas

Tarptautiniai projektai

baneris

ErasmusLogo

ProSocial values3 2

RoBy Blue&LightGreen comp left

Reklama

Globa

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ 1–4 KLASĖS MOKINIAMS

 

Vaikai į grupę priimami per visus mokslo metus tėvams pateikus prašymą raštu. Čia jie saugūs ir užimti lauks pavėžėjimo į namus.

 

Grupės:

Mokytoja

Laima Tumšytė
1-25 kab.

Mokytoja 

Reda Raštutienė
1-12 kab.

Mokytoja

Dainora Šešetienė
1-13 kab.

Mokytoja

Aušra Kumer
1-19 kab.

I–V  

14.00–15.00 

I–V  

14.00–15.00 

 I–V  

14.00 – 15.00

 I–V  

14.00 – 15.00

 

 

 

 

Mokytoja

Jurgita Verikienė
1-8 kab.

Mokytoja 

Edita Daugelavičienė
1-7 kab.

Mokytoja

Jonas Lėpa
1-56 kab.

Mokytoja

Daiva Nakrošienė
1-9 kab.

Mokytoja

Jolanta Andriuškevičienė
1-19 kab.

I–V  

14.00–15.00 

I–V  

14.00–15.00 

 I–V  

14.00 – 15.00

 I–V  

14.00 – 15.00

 I–V  

15.00 – 17.15

Pailgintos darbo dienos grupės veiklos kryptys

Pažintinė, kūrybinė, meninė, sportinė, žaidybinė veikla, saviraiškos ugdymui skirtos dienos.


Veiklos vyksta atsižvelgiant į mokinių amžių ir oro sąlygas.

 

 

 

 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TVARKA

 

PATVIRTINTA
Velžio gimnazijos direktoriaus
2018-08-31 įsakymu Nr. V-191
PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pailgintos dienos grupės tvarka reglamentuoja Panevėžio r. Velžio gimnazijos pailgintos dienos grupės veiklą.
2. Pailgintos dienos grupė (toliau – Grupė) – tai tėvų prašymu suburta grupė mokiniams, kuriems teikiama nemokama neformalaus švietimo paslauga po pamokų.
3. Pailgintos dienos grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Velžio gimnazijos nuostatais.

II. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Grupės tikslas – kryptingai tęsti mokinių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą popamokinėje veikloje.
5. Grupės uždaviniai:
5.1. gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas;
5.2. rūpintis socialine, pedagogine ir kita pagalba mokiniams;
5.3. puoselėti toleranciją kitiems ir atsakomybę už savo veiksmus;
5.4. stiprinti pasitikėjimo savimi ir saugumo jausmą.

III. GRUPĖS SUDARYMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI
6. Grupę sudaro 1-6 klasių mokiniai.
7. Į Grupę mokiniai priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus rašytinį prašymą.
8. Mokinių skaičius grupėje ne daugiau kaip 30.
9. Grupės veikla grindžiama mokyklos pailgintos dienos grupės tvarkos aprašu.
10. Grupės veiklos priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

IV. GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS
11. Grupės veikla vykdoma mokslo metais. Veikla pradedama pirmąją mokslo metų ugdymo dieną, baigiama paskutiniąją mokslo metų ugdymo dieną, numatytą gimnazijos Pradinio ugdymo plane.
12. Grupės darbo laikas: nuo 14.00 val. iki 17.00 val.,
13. Veikla grupėje organizuojama pagal sudarytą grupės veiklos planą.
14. Tėvai/globėjai turi teisę savo vaikams parinkti grupės lankymo trukmę ir ją nurodyti prašyme.

V. GRUPĖS PEDAGOGŲ PAREIGOS
15. Pailgintos darbo dienos grupės veiklą vykdo pedagogai, kurie yra etatiniai mokyklos darbuotojai.
16. Grupėje dirbantys pedagogai:
16.1. Organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą gimnazijos patalpose ir lauke;
16.2. Nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių, pomėgius;
16.3. Įsipareigoja saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančio poveikio;
16.4. Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti;
16.5. Teikia pagalbą mokiniams atliekantiems namų darbų užduotis;
16.6. Užtikrina savalaikį mokinių nuvykimą į neformalaus ugdymo užsiėmimus mokykloje;
16.7. Atsiradus poreikiui, nedelsiant informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje.
_____________________________________

 

 

 

 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

 

 PATVIRTINTA
Velžio gimnazijos direktoriaus
2018-08-31 įsakymu Nr. V-191


PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS


TIKSLAS. Kryptingai tęsti mokinių kompetencijų ugdymą popamokinėje veikloje.


UŽDAVINIAI.:
1. Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais.
2. Suteikti galimybę pasijusti visaverčiu grupės nariu, pajausti grupinio darbo džiaugsmus.
3. Stiprinti pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, atrandant ir pažįstant pasaulį.
4. Mokyti naujų žaidimų, eilėraščių, įtvirtinti jau žinomus; gilinti mokomųjų dalykų žinias; ugdyti teigiamą požiūrį į mokslą bei darbą.
5. Sudaryti sąlygas, kad vaikas jaustųsi saugus po pamokų; įdomiai organizuoti laisvalaikį pailgintoje grupėje.


PAILGINTOS DIENOS (PO PAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS DIENOTVARKĖ:

14.00 – 15.00 val. Vaikų priėmimas ir pažintinė, kūrybinė veikla. Žaidimai. Pažintinės, kūrybinės (meninės) veiklos . Veikla lauke ( žaidimai, sportiniai žaidimai, kelionės ir kt.)
15.00 – 16.00 val. Neužbaigtų užduočių valandėlė: individualios ar kolektyvinės užduotys, knygelių skaitymas ir kita veikla. Pavakariai.
16.00 – 17.00 val. Vaikų saviraiška. Konkursai, viktorinos, kūrybinė (meninė) veikla, teatras, parodėlės ir kt. Veikla lauke (žaidimai, sportinės estafetės, kelionės ir kt.)

Savaitės diena Laikas Veikla


Pirmadienis 14:00-17:00 Socialinių ir emocinių įgūdžių diena
Antradienis 14:00-17:00 Menų diena
Trečiadienis 14:00-17:00 Judriųjų žaidimų diena
Ketvirtadienis 14:00-17:00 Stalo žaidimų diena
Penktadienis 14:00-17:00 Kalbinės raiškos diena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga 
Panevėžio r. Velžio gimnazija
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas   190398779

Adresas   Žemdirbių g. 15, Velžio k., LT-38128 Panevėžio r.

Telefonas       (8 45)  595 324
Faksas       (8 45)  595 324

 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pamokų laikas

1 pamoka 8.15– 9.00
2 pamoka 9.05– 9.50
3 pamoka 10.00–10.45
4 pamoka 11.05–11.50
5 pamoka 12.10–12.55
6 pamoka 13.05–13.50
7 pamoka 13.55–14.40
8 pamoka 14.45–15.30
9 pamoka 15.35–16.20

Dalyvaujame:

FB logo  Panevėžio rajono savivaldybės TŪM II

TŪM II FB paveikslėlis

 

STEM logo

 

 

KK projekto logo

 

 RenkuosiMokytisLogo

 Kuriame Lietuvos ateitį

 

Karjeros ugdymas

 KTU baneriukas

 

PANKO logo1